Boží slovo je živé, mocné

“Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.”
Židům 4,12

Boží slovo je živé, mocné

Mrtví nevědí vůbec nic

Mrtví nevědí vůbec nic, potom je čeká soud:

“Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.”
Kazatel 9,5-6

“Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.”
Židům 9,27

Mrtví nevědí vůbec nic