Ti, co nepřijmou evangelium

Ti, co nepřijmou evangelium:

“Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.”
2. Tesalonickým 1,8-9

Ti, co nepřijmou evangelium

Mrtví nevědí vůbec nic

Mrtví nevědí vůbec nic, potom je čeká soud:

“Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.”
Kazatel 9,5-6

“Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.”
Židům 9,27

Mrtví nevědí vůbec nic