Každý, kdo pro mé jméno opustil domy…

“A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život.”
Matouš 19,29

Každý, kdo pro mé jméno opustil domy