Boží slovo je živé, mocné

“Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.”
Židům 4,12

Boží slovo je živé, mocné

Hledejte Boží království a spravedlnost

Hledejte Boží království a spravedlnost:

“Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno”
Matouš 6,33