Hledejte Boží království a spravedlnost

Hledejte Boží království a spravedlnost:

“Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno”
Matouš 6,33

Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe

Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe:

“Všem pak řekl (pozn. Ježíš): Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království.”
Lukáš 9,23-27

Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe