Znamenitá žena – ta je k pohledání

“Znamenitá žena – ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly!
Manžel jí důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude.
Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života.”
Přísloví 31,10-12

Znamenitá žena

Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje!

Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje:

“Od počátku stvoření je ale Bůh‚ učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje”
Marek 10,6-9

Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje!

Co Bůh spojil, člověk nemá rozpojit!

Co Bůh spojil, člověk nemá rozpojit:

“Copak jste nečetli, odpověděl jim, že Stvořitel je od počátku‚ učinil jako muže a ženu a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo‘? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj.”
Matouš 19,5

Co Bůh spojil, člověk nemá rozpojit!

Netrapte se a vstupte do manželství

Netrapte se a vstupte do manželství:

“Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela.”
1. Korintským 7,9

Netrapte se a vstupte do manželství