Znamenitá žena – ta je k pohledání

“Znamenitá žena – ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly!
Manžel jí důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude.
Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života.”
Přísloví 31,10-12

Znamenitá žena

Těchto šest věcí Hospodin nenávidí…

“Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími.”
Přísloví 6,16-19

Těchto šest věcí Hospodin nenávidí

Kdo doufá v bohatství, padne

“Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou.”
Přísloví 11,28

Kdo doufá v bohatství, padne