Proroctví je cennější než mluvení v jazycích

Proroctví je cennější než mluvení v jazycích:

“Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve.”
1. Korintským 14,5

Proroctví je cennější než mluvení v jazycích

Bez lásky nejsem nic

“Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.”
1. Korintským 13,2

Bez lásky nejsem nic