Proroctví je cennější než mluvení v jazycích

Proroctví je cennější než mluvení v jazycích:

“Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve.”
1. Korintským 14,5

Proroctví je cennější než mluvení v jazycích

Bez lásky nejsem nic

“Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.”
1. Korintským 13,2

Bez lásky nejsem nic

Zjevení Janovo se vyžaduje naší pozornosti

Zjevení Janovo se vyžaduje naší pozornosti:

“Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl – je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko.”
Zjevení 1,1-3

Zjevení Janovo

Bůh chce, abyste prorokovali

Bůh chce, abyste mluvili v jazycích, ale ještě více chce, abyste prorokovali:

“Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve.”
1. Korintským 14,5

Bůh chce, abyste prorokovali