Homosexualita je ohavnost

Homosexualita je ohavnost:

“S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.”
Leviticus 18,22

“Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.”
1. Korintským 6,9-10

Homosexualita je ohavnost

Bůh je světlo

“Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.”
1. Jan 1,9-10

Bůh je světlo