Kdokoli mě vyzná před lidmi…

“Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích.”
Matouš 10,32-33

Kdokoli mě vyzná před lidmi