Blaze člověku, který Hospodina ctí

“Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil!
Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých.”
Žalmy 112:1-2

Blaze člověku, který Hospodina ctí

Ježíš je světlo světa

Ježíš k nim pak znovu promluvil: “Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.”
Jan 8:12

Ježíš je světlo světa