Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista

“Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme.”
2 Korintským 1:3-5

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista

Bůh mě zachránil !!!

Bůh je mým spasením…
“Hle, Bůh mě zachránil – doufám a už se nebojím.
Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!”
Izaiáš 12:2

Bůh mě zachránil !!!