Odmítněte mariánský blud!

Panna Marie není královna nebes, přímluvce v nebi, spoluvykupitelka! Ježíš Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi! Odmítněte mariánský blud!

“Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.”
Lukáš 11:27,28

“Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.”
Matouš 12:47-50

Odmítněte mariánský blud!

Zalinkuj:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *