Komu věříš?

Komu věříš? Tomu, co říká Pán Ježíš Kristus nebo světu?

Svět říká – hleď si svého ……..
Ježíš říká – nic takového, jako tvoje vlastní věci nejsou.

Svět říká – ubírej se co nejmoudřejším směrem a buď úspěšný……
Ježíš říká – pojď za mnou a dej se ukřižovat.

Svět říká – jezdi opatrně, můžeš si tím zachránit život……
Ježíš říká – Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.

Svět říká – právo a pořádek …….
Ježíš říká – Láska.

Svět radí – ber …….
Ježíš radí – dávej.

Komu věříš?