Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce

Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce. Spoléhej výhradně na Boha!

“Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.”
Přísloví 3:5

“Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?”
Jeremiáš 17:9

Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce