Čtvrtá číše Božího hněvu

Čtvrtá číše Božího hněvu – pálení slunce:

“Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.”
Zjevení 16,8

Čtvrtá číše Božího hněvu