Proutkaření, kyvadlo, jasnovidectví = zlo!

Za psychotronikou, léčitelstvým, jasnovidectvím, proutkařením a kyvadlem stojí inteligentní bytosti, které jsou Bohu nepřátelské!

“Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.”
Deuteronomium 18:10–12

Proutkaření, kyvadlo, jasnovidectví = zlo!