Blaze člověku, který Hospodina ctí

“Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil!
Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých.”
Žalmy 112:1-2

Blaze člověku, který Hospodina ctí

Ježíš je světlo světa

Ježíš k nim pak znovu promluvil: “Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.”
Jan 8:12

Ježíš je světlo světa

Bůh mě zachránil !!!

Bůh je mým spasením…
“Hle, Bůh mě zachránil – doufám a už se nebojím.
Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!”
Izaiáš 12:2

Bůh mě zachránil !!!