Ženy, zdobte se upraveným oděvem, cudně a rozumně

Ženy, zdobte se upraveným oděvem, cudně a rozumně:

“Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.”
1. Timoteovi 2,9-10

Ženy

Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme

“Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.”
1. Timoteovi, 6,7-10

Nic jsme na svět nepřinesli