Bůh mě zachránil !!!

Bůh je mým spasením…
“Hle, Bůh mě zachránil – doufám a už se nebojím.
Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!”
Izaiáš 12:2

Bůh mě zachránil !!!